2022 m. gegužės 12 d. vykusioje Kauno technologijos universiteto (KTU) Tarybos narių rinkimo konferencijoje išrinkti naujos KTU Tarybos nariai. Penkerių metų kadencijai išrinkta vienuolika narių iš keturiolikos rinkimuose dalyvavusių kandidatų.

Vadovaujantis Tarybos narių rinkimų tvarkos aprašu, konferencijos metu buvo renkami ir skiriami devyni KTU Tarybos nariai – keturi išoriniai ir penki vidiniai Tarybos nariai. Dar du narius – vidinį ir išorinį – rinko ir skyrė KTU Studentų atstovybė.

Išoriniai Tarybos nariai – tai asmenys, nepriklausantys universiteto personalui ir studentams (išskyrus asmenis, kurie dirba ar mokosi kitoje aukštojoje mokykloje arba jie yra išrinkti į kitų aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organus).
Tarybos nariai iš išorinių kandidatų rinkti atskirai į kiekvieną iš keturių vietų pagal šias veiklos sritis:
• aukštųjų technologijų pramonės sritis – į Tarybą išrinktas UAB „Teltonika IoT Group“ prezidentas Arvydas Paukštys;
• technologijoms imlaus verslo sritis – į Tarybą išrinktas UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius Raimundas Petrauskas;
• ūkio ir / ar finansų administravimo sritis – į Tarybą išrinktas UAB „Marijampolės LEZ valdymo bendrovė“ generalinis direktorius Simonas Petrulis;
• kultūros (meno), viešojo sektoriaus sritis – į Tarybą išrinktas Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius Egidijus Stancikas.
Vidiniai Tarybos nariai – tai dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kurie užima pareigas konkurso būdu ir pretenduoja tapti Tarybos nariais.

Šaltinis: KTU Komunikacijos skyrius

SIMONAS PETRULIS IŠRINKTAS Į KTU TARYBĄ

2022 05